• Dr. Kalocsai header pict 01
    • Dr. Kalocsai header pict 03
    • Dr. Kalocsai header pict 02
 
 

Tevékenységi körök


Társasági jog

Cégeljárásban teljes körű jogi képviselet, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alapítása, módosítása, átalakulás, üzletrész átruházási szerződések elkészítése....
 

Non-profit szervezetek

Társadalmi szervezete: egyesületek, alapítványok alapítása során okiratszerkesztés és képviselet ellátása a bírósági bejegyzési eljárásban...
 

Ingatlanjog

Adásvételi szerződések, bérleti szerződések, használati megállapodások elkészítése, ingatlanvásárlési, eladási és ingatlanokkal kapcsolatos jogviták során szakszerű segítség, társasház alapítás...
 

Építőipar

Iparágban előforduló szerződéek elkészítése, véleményezése, követelések behajtása, garanciális ügyekben képviselet ellátása...
 

Követelések

Követelések behajtása során pert megelőző vagy a perben illetve peen kívüli egyezségek kötése, fizetési meghagyásos eljárások, végrehajtási és felszámolási eljárás indítása és az azokban való képviselet ellátása...
 

Munkajog

Társaságok jogszerű müködésének biztosítása munkavállalók foglalkoztatása területén, munkazerződések szerkesztése, módosítása, munkaviszony megszüntetése...
 

Családjog és öröklési jog

Családjogi ügyek ellátása: házassági vagy élettársi életközösség felbontása, gyermek elhelyezési perek, gyermek tartásdíj érvényesítése, gondokság alá helyezési peres eljárás során képviselet ellátása, házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés elkészíése, valamint végrendelet, öröklési szerződés szerkesztése, hagyatéki eljárs során képviselet ellátása, örökléshez kapcsolodó igények bíróság előtti érvényesítése...
 

Büntetőjog

A sértett képviselete és a terhelt büntetőjogi védelme a nyomozási szaktól a büntető bíróság jogerőes ítéletéig, valamint az esetleges másodfokú eljárás során, illetőleg az elítélt jogainak megóvása a büntetés-végrehajtás során...


A jog

A jog jelentése

A jog a társadalmi normák egyik típusa. A jog kifejezést mind a jogtudományban, mint a köznyelvben több értelemben használjuk, épp ezért sokféle jog meghatározással találkozhatunk. Legáltalánosabban úgy határozhatjuk meg a fogalmát, hogy a jog olyan magatartási szabályok (normák) összessége, amelyek keletkezése állami szervekhez kötődik, azokat az állam bocsátja ki, a társadalomban általánosan kötelezőek, és érvényesülésüket az állami szervek végső soron kényszerrel biztosítják. A jog fogalmát két értelemben használhatjuk: jelenti egyfelől a jogosultságot, az alanyi jogot (facultas agendi), tehát azt, hogy bizonyos személynek cselekvési lehetősége van. Másfelől a jog jelenti a jogszabályokat is, a tárgyi jogot (norma agendi).

    • Justitia istenno
Justitia istennő személyesíti meg a nyugati világban az igazságszolgáltatást, az igazságosságot, a jog morális tartalmát. A szemfedő azt szimbolizálja, hogy az igazságos jog nem tesz különbséget az egyes emberek között, függetlenül a származástól, a hatalomtól, gyengeségtől. A kard a jog hatalmának, állami kikényszeríthetőségének jelképe. Az istennő kezében egy egyensúlyban lévő mérleget tart, ez jelenti a jogi eljárásban résztvevő felek azonos jogait, azt, hogy a jog előtt mindenki egyenlő.